فروشنده برتر تیک و پیک

برگزیده ترین فروشندگان ؛

فروشگاه اینترنتی تیک و پیک | Tikopic در نظر دارد در کنار فروش کالاهای خود در تمام دسته بندیها و در تمام اصناف از بین فروشندگان متقاضی برترینهای آنان را معرفی و در راستای شکوفایی هر چه بهتر کشب و کارشان همراهی نماید

فروشنده شو  آغاز درخواست یک همکاری ایده آل است

متقاضیان لطفا” ابتدا قوانین و مقررات فروشندگی در تیک و پیک را کامل مطالعه نمایند